Doel

Het doel waar wij jaarlijks voor fietsen bevindt zich in het hartje van de grote stad Amsterdam. Vroeger was daar, midden in de "Jordaan" een grote Gereformeerde Gemeente. Vanaf 1906 bezochten vele honderden mensen zondags en in de week de diensten in dit kerkgebouw. De laatste predikant die de gemeente diende was Ds. Chr. van Dam (1951 - 1954).

Aan het begin van de jaren '90 moest echter helaas tot sluiting worden overgegaan vanwege het zeer lage aantal bezoekers. In 1993 waren er nog slechts 30 (met name belijdende) leden over. Na de opheffing van de gemeente sloot het merendeel zich aan bij de nog steeds bestaande gemeente in Amsterdam-Noord.

 

 

Vervolgens heeft men de handen ineen geslagen en is de kerk omgebouwd tot evangelisatiepost "Simon de Looier". Er was (is) veel werk te doen in Amsterdam, zo vond het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. Na een grondige verbouwing is de kerk in 1998 opnieuw in gebruik genomen. Eerst heeft evangelist Baan de post bemand en sinds 2001 wordt het werk verricht door evangelist Krijgsman.

 

Het evangelisatiewerk op deze plaats vraagt ontzettend veel aandacht en geduld. Toch mag men vrucht zien op het zaad dat ook daar gestrooid mag worden. Echter, daarvoor is veel geld nodig. Met onze fietstochten willen wij graag een steentje hieraan bijdragen. Helpt u ons mee?